Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα ο νέος μηχανισμός στήριξης του εισοδήματος των εργαζομένων με τον κωδικό «Συν-Εργασία». Από σήμερα, εργοδότες που επιθυμούν να θέσουν μέρος ή το σύνολο των εργαζόμενών τους υπό τη λειτουργία του μηχανισμού, θα πρέπει να υποβάλλουν δύο αιτήσεις. Αρχικά στην ΑΑΔΕ και στη συνέχεια στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη.Εφόσον εγκριθούν, και τρέξει το πρόγραμμα, το δημόσιο θα καταβάλλει εντός του πρώτου 10ημέρου κάθε επόμενου μήνα εφαρμογής του, την οικονομική ενίσχυση που αντιστοιχεί στη συμμετοχή του κράτους, απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των μισθωτών. Δεν απαιτείται αίτηση / δήλωση του εργαζόμενου, ενώ ο εργοδότης θα δηλώνει το IBAN του λογαριασμού μισθοδοσίας του, ώστε να καταβάλλει εκεί το κράτος το ποσό που αναλογεί στην κρατική ενίσχυση.

Share This