Έως τις 30 Ιουνίου του 2020 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕhttps://tetragonika.govapp.gr, για τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα των οικημάτων τους προκειμένου να μην βρεθούν αντιμέτωποι με αναδρομικές χρεώσεις.

 

 

 

 

Share This