Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) επεκτείνει τις παρεμβάσεις της στο εταιρικό χρέος για να αγοράσει πλέον μεμονωμένα εταιρικά ομόλογα, εκτός των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων που ήδη αγοράζει.

Στο πλαίσιο μιας συνεχούς προσπάθειας για τη στήριξη της λειτουργίας της αγοράς και τη διευκόλυνση των πιστωτικών συνθηκών, η Fed πρόσθεσε νέα εργαλεία όπως το πρόγραμμα Διευκόλυνσης Εταιρικής Πιστωτικής Δευτερεύουσας Αγοράς.

Στις 23 Μαρτίου η κεντρική τράπεζα είχε ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει αγορές μεριδιών ETF εταιρικών ομολόγων, μια κίνηση η οποία θεωρείται πως άλλαξε ριζικά το κλίμα στη χρηματιστηριακή αγορά. Η νέα γραμμή στήριξης έχει τη δυνατότητα αγοράς εταιρικού χρέους ως και $750 δισ.

Η Fed δήλωσε ότι θα αγοράσει, στη δευτερογενή αγορά, μεμονωμένα ομόλογα με περίοδο λήξης πέντε ετών ή λιγότερο. Αυτές οι αγορές θα συμβαδίζουν με την αγορά ETFs (διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια) στην οποία η Fed ήδη μετέχει.

Ο στόχος της αγοράς μεμονωμένων εκδόσεων χρέους θα είναι «η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου εταιρικών ομολόγων που βασίζεται σε έναν ευρύ, διαφοροποιημένο δείκτη αγοράς εταιρικών ομολόγων των ΗΠΑ», δήλωσε η Fed.

«Αυτός ο δείκτης αποτελείται από όλα τα ομόλογα στη δευτερογενή αγορά που έχουν εκδοθεί από αμερικανικές εταιρείες και που πληρούν την ελάχιστη βαθμολογία, τη περιόδο ωρίμανσης και άλλα κριτήρια».

Η πιστολιπτική ικανότητα θα πρέπει να είναι BBB- ή / Baa3, ανάλογα με τον οίκο αξιολόγησης, από τις 22 Μαρτίου, δηλαδή λίγο πριν αφότου η Fed ανακοίνωσε τις πιστωτικές της διευκολύνσεις.

 

Share This