Κατά την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων οι φορολογούμενοι έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν στους κωδικούς 029-030 του Ε1 όχι μόνο το εάν κατέχουν περιουσία στην αλλοδαπή (ακίνητα, καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, κ.α.), αλλά και τη συγκεκριμένη χώρα όπου βρίσκεται αυτή η περιουσία.Αυτή η δήλωση δεν γίνεται τυχαία, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα δημιουργήσει έως το τέλος του φθινόπωρου ηλεκτρονική υποδομή καταχώρησης στοιχείων εισοδημάτων και καταθέσεων στο εξωτερικό από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας.Η ΑΑΔΕ έχει λάβει σχετικά στοιχεία για τις καταθέσεις και επενδύσεις Ελλήνων στο εξωτερικό στο πλαίσιο της γνωστής συμφωνίας ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών του ΟΟΣΑ.

Share This