Άνοιξε η πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ και θα είναι ανοικτή έως και τις 25 Ιουνίου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

-Έχει υποβληθεί μέχρι και τις 20.3.2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018  με  ποσό  ακαθαρίστων  εσόδων  (κωδ.  047  της  δήλωσης  Ε3) μεγαλύτερο  του  μηδενός.

-Δεν είναι   σε  αδράνεια  από  1.4.2019 και  μετά,  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  ΚΥΑ ΓΔΟΥ 134/16.6.2020.

-Έχουν υποβληθεί  μέχρι  και τις  16.06.2020,  όλες τις δηλώσεις  ΦΠΑ,  που υπήρχε  υποχρέωση υποβολής, για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.2018 μέχρι και τις 29.2.2020.

-Δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

-Είναι επιχείρηση  που  πραγματοποιεί απαλλασσόμενες  από  το  ΦΠΑ

Share This