Οι επτά αλλαγές
Δίνεται η δυνατότητα Δήλωσης ηλεκτροδοτούμενων τ.μ. από κοινόχρηστο ρολόι. Προστέθηκαν 2 πεδία όπου δηλώνονται ο αριθμός παροχής κοινόχρηστου ρολογιού και τα τ.μ ηλεκτροδοτούμενων βοηθητικών χώρων κοινόχρηστου ρολογιού.Η αλλαγή αυτή αφορά όσους έχουν στην ιδιοκτησία τους βοηθητικούς χώρους, όπως υπόγεια , γκαράζ ή αποθήκες που ρευματοδοτούνται από κοινόχρηστο ρολόι. Μέχρι τώρα οι ιδιοκτήτες θα έπρεπε να επισκεφθούν τον δήμο τους για να διορθώσουν την εικόνα των ακινήτων τους.
-Προστέθηκε η διεύθυνση επικοινωνίας στη δήλωση
-Βελτιώθηκε η εισαγωγή κινητού τηλεφώνου (περισσότερα ψηφία) ώστε η πλατφόρμα να δέχεται και τη συμπλήρωση των αριθμών κινητών τηλεφώνων των κατοίκων του εξωτερικού οι οποίοι διορθώνουν τα στοιχεία των ακινήτων τους στους δήμους.
Προστέθηκε κωδικός όπου μπορεί να συμπληρωθεί το Οικοδομικό Τετράγωνο. Η συμπλήρωση του κωδικού αυτού δεν είναι υποχρεωτική.
Προστέθηκε πεδίο χαρακτηρισμού ενός ακινήτου εντός ή εκτός οικισμού
-Προστέθηκε πεδίο στα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, για την καταχώριση σχετικού αριθμού παροχής., κωδικός ο οποίος αφορά τους υπαλλήλους των ΟΤΑ οι οποίοι επεξεργάζονται τις δηλώσεις των ακινήτων.
-Βελτίωση των αναζητήσεων στη λίστα των δηλώσεων για τους υπαλλήλους των Δήμων Στις 12 Ιουλίου 2020 θα έχει ολοκληρωθεί και μια σειρά αναφορών (reports) που θα διευκολύνουν τους Δήμους στην καλύτερη επεξεργασία των δηλώσεων.

Στους δήμους
Ωστόσο οι αλλαγές που έγιναν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις ακινήτων και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να επισκεφθούν τον δήμο τους για:
-Τη δήλωση της αλλαγής χρήσης του ακινήτου όπως προβλέπει ο νόμος από επαγγελματική σε κατοικία και αντίστροφα.
Σημειώνεται ότι η διόρθωση αυτή επιτρέπεται στην πλατφόρμα του Δήμου Αθηναίων και άλλων δήμων.
-Τη μείωση του εμβαδού του ακινήτου, αναφέροντας πως τεκμηριώνεται αυτή.
-Τη διόρθωση σε ακίνητα για άλλο είδος δικαιώματος. Η πλατφόρμα καλύπτει τα ακίνητα του Ε9 που εμφανίζονται στη λίστα προς εισαγωγή στη Δήλωση και έχουν τιμές στο πεδίο “Είδος δικαιώματος .

Share This