Ο πρόεδρος της γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας (Bundesbank) Γιενς Βάϊντμαν προειδοποίησε τις κυβερνήσεις να μην βασίζονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για τη διατήρηση του κόστους δανεισμού σε χαμηλό επόπεδο μόλις περιοριστεί η οικονομική πτώση από την πανδημία.

Οι Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης υποστήριξε ότι είναι σημαντικό το πρόγραμμα έκτακτης αγοράς ομολόγων για την πανδημία, το PEPP (Pandemic Emergency Purchase programme) ύψους 1,35 τρισ. ευρώ να μην θέσει λανθασμένα κίνητρα για τα δημόσια οικονομικά. Όταν η προοπτική του πληθωρισμού απαιτεί την ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής, η ΕΚΤ πρέπει να κάνει ό, τι είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών, πρόσθεσε.

«Πρέπει να είναι σαφές ότι το PEPP εφαρμόζεται στο πλαίσο του πρωταρχικού μας στόχου, που συνδέεται με την πανδημική κατάσταση, και ως εκ τούτου έχει προσωρινή φύση», δήλωσε ο Βάϊντμαν σε ομιλία του στη Φρανκφούρτη. «Δεν θα πρέπει να υποτεθεί ότι θα διατηρήσουμε χαμηλό το κόστος χρηματοδότησης των κυβερνήσεων για πάντα ή ότι θα εξαλείψουμε τυχόν διαφορές στα ασφάλιστρα κρατικού κινδύνου (spreads)»

Το πρόγραμμα έκτακτης αγοράς ομολόγων για την πανδημία της ΕΚΤ συνέβαλε καθοριστικά στη στήριξη των κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ στην αντιμετώπιση της χειρότερης οικονομικής κρίσης που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα. Ενώ η τράπεζα χρησιμοποιεί την ευελιξία του προγράμματος προκειμένου να κατευθύνει τις αγορές ομολόγων σε διάφορα κράτη- μέλη, ο Βάϊντμαν είπε ότι αυτό δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ότι θα είναι «χωρίς περιορισμούς».

«Οι συνεισφορές κεφαλαίων στην ΕΚΤ παρέχουν ένα χρήσιμο σημείο αναφοράς για τις αγορές PEPP ως προς το όριο των καθαρών αγορών μας» είπε. «Ακριβώς για να διατηρήσουμε την απεριόριστη δέσμευσή μας στο ευρώ θα πρέπει να προσέξουμε τα όρια της εντολής μας και να επανεξετάζουμε συνεχώς τόσο τα μέσα όσο και τους σκοπούς μας».

Πηγή: Bloomberg

 

Share This