Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τα γερμανικά “θεσμικά όργανα” για να επιλύσει μια νομική διαφωνία που θέτει σε κίνδυνο τη συμμετοχή της μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης στο πρόγραμμα τόνωσης της ΕΚΤ, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Τράπεζας.

Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να παρέχει στη γερμανική κεντρική τράπεζα τις απαραίτητες πληροφορίες για να λυθεί το ζήτημα και η ΕΚΤ είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με ττα γερμανικά θεσμικά όργανα εάν αυτό δεν απειλήσει την ανεξαρτησία της, φέρεται να δήλωσε ο Luis de Guindos στο Der Spiegel.

Το γερμανικό συνταγματικό δικαστήριο αποφάσισε τον προηγούμενο μήνα ότι η ΕΚΤ απέτυχε να δείξει την αναλογικότητα των εξαγορών assets, επομένως η Bundesbank πρέπει να αποχωρήσει από το σχήμα εκτός και αν η ΕΚΤ δώσει επαρκή αιτιολογία σε τρεις μήνες.

 

Share This