Αναντίρρητα η παγκόσμια οικονομία νοσεί και οιαδήποτε πρόβλεψη για ανάπτυξη και άμεσες επενδύσεις κλυδωνίζεται και παραπέει. Η υγειονομική κρίση έφερε αντιμέτωπες τις επιχειρήσεις με μια αιφνίδια μεταβολή των οικονομικών τους δραστηριοτήτων, κατάσταση η οποία δυστυχώς θα εξακολουθεί να υφίσταται δεδομένου ότι η πανδημία δε δύναται να εξαφανιστεί αίφνης από το οικονομικό χάρτη και να επιστρέψουμε στην προ-κορωνοϊού εποχή.

Μαρία Ζιαζιά-Δικηγόρος

Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα, ένα σημαντικό δανειοδοτικό εργαλείο προσφέρεται σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία με βασικό στόχο να παραμείνει ζωντανή η οικονομία και κατ΄ επέκταση να βγει αλώβητη – στο βαθμό που είναι εφικτό αυτό- από τις συνέπειες του κορωνοϊού.

Ειδικότερα, στις 28 Απριλίου εκκίνησε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χορήγησης δανείων για Κεφάλαιο Κίνησης από τις επιχειρήσεις που πλήττονται άμεσα από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας και συγκεκριμένα αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαιρουμένων των επιχειρήσεων αλιείας, ιχθυοκαλλιέργειας και επιχειρήσεων πρωτογενούς τομέα. Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει επιδότηση επιτοκίου κατά 100% για τα δύο πρώτα χρόνια από τους πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΧΙΠ ΙΙ ενώ τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να χορηγούν άμεσα, δίχως καθυστέρηση τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης προκειμένου να επιτευχθεί και ο βασικός στόχος τους, η άμεση ενίσχυση δηλαδή των επιχειρήσεων. Παράλληλα, η διάρκεια του εν λόγω δανείου ορίζεται από 24 έως 60 μήνες από την εκταμίευση με δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος, η οποία ωστόσο δε δύναται να ξεπερνά τους 12 μήνες. Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος δε, θα καταβάλλονται μόνο οι τόκοι.  Ταυτοχρόνως, απαραίτητη προϋπόθεση για την εκταμίευση του ποσού είναι η επιχείρηση να διατηρήσει για τα επόμενα 2 χρόνια τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 19 Μαρτίου του 2020.

Παράλληλα, περί τα μέσα Μαϊου θα τεθεί σε εφαρμογή ένα ακόμη δανειοδοτικό εργαλείο, το οποίο περιλαμβάνει χορήγηση Κεφαλαίου Κίνησης έως το 25% του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης ή του ετήσιου μισθολογικού κόστους και εγγυημένο σε ποσοστό ύψους 80% από το Ελληνικό Δημόσιο. Συγχρόνως, είναι σε ισχύ η τρίμηνη επιδότηση τόκων ενήμερων δανείων κατά την 31.12.2019 για διάστημα 3 μηνών και συγκεκριμένα για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα διατηρήσει κατά την 31η.12.2020 τον ίδιο αριθμό εργαζομένων, τον οποίο απασχολούσε στις 19.03.2020.

Δέον να σημειωθεί, λοιπόν, ότι τα δανειοδοτικά εργαλεία στο σύνολό τους  προσφέρονται ως μέσο ενίσχυσης και άμεσης υποστήριξης της χρηματοδοτικής ρευστότητας των επιχειρήσεων, αποτρέποντάς τες από τη μείωση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούν και παρέχοντας τους συγχρόνως ουσιαστική στήριξη και αρωγή προκειμένου να ανταπεξέλθουν στη μη γνώριμη και αχαρτογράφητη οικονομική πραγματικότητα.

 

Share This