Του William Echikson

Η Ευρώπη θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα και να επιτρέψει στον ιδιωτικό τομέα να αξιοποιήσει το δημόσιο σύστημα ψηφιακής επαλήθευσης, ιδιαίτερα εν όψει των αλλαγών στην επικοινωνία που προκλήθηκαν εξαιτίας της κρίσης του κορονοϊού, καταλήγει αυτή η νέα μελέτη.

Η επαλήθευση ταυτότητας παραμένει μια χρονοβόρα, επίπονη διαδικασία στην Ευρώπη, που συχνά απαιτεί έντυπη τεκμηρίωση και άπειρα πιστοποιητικά που εγγυώνται τα διαπιστευτήρια. Κάποιες φορές, απαιτείται μια φυσική επαφή πρόσωπο με πρόσωπο.

Αυτή η έκθεση δείχνει πως η ΕΕ έχει κατασκευάσει μια μοναδική διασυνοριακή υποδομή ηλεκτρονικής αναγνώρισης με ψηφιακή σύνδεση επαλήθευσης (eID) και διαλειτουργικό ηλεκτρονικό έλεγχο ταυτότητας (eIDAS). Αυτές οι εξελίξεις καθιστούν την Ευρώπη ως την πρώτη και την μεγαλύτερη περιοχή στον κόσμο όπου η ψηφιακή ταυτότητα και η επαλήθευση παρέχονται με ασφάλεια και με νομικά εκτελεστέο τρόπο.

Αλλά το εντυπωσιακό σύστημα ψηφιακής επαλήθευσης της Ευρώπης σχεδιάστηκε κυρίως για να διευκολύνει την αλληλεπίδραση πολιτών-κυβέρνησης. Κατά μέσο όρο, οι πολίτες έχουν μόνο μία ή δύο αλληλεπιδράσεις ετησίως με τις αρχές τους. Επίσης, η χρήση του ιδιωτικού τομέα θα είναι κλειδί για την επίτευξη της.

Αν και η εξάρτηση από την ψηφιακή επαλήθευση εγείρει κατανοητούς φόβους για την αυξημένη κυβερνητική και εταιρική εποπτεία, το report υποστηρίζει ότι οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν ισχυρή προστασία της ιδιωτικής ζωής, διασφαλίζοντας παράλληλα την ακρίβεια σε απόσταση. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η Ευρώπη πρέπει να καλύψει ορισμένους κανόνες προστασίας δεδομένων που αφορούν στην ψηφιακή επαλήθευση, και να ενθαρρύνει την υιοθέτηση τεχνολογιών προστασίας της ιδιωτικής ζωής, όπως το blockchain.

Πηγή: CEPS

 

Share This