Η Ισπανία χρειάζεται επείγουσες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της οικονομίας της για να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει την επίδραση της πανδημίας του κορονοϊού, τόνισε ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της χώρας, Pablo Hernandez de Cos.

“Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να επισπευστούν, καθώς η αξιόπιστη εφαρμογή τους μπορεί να αποφέρει θετικά αποτελέσματα στις δαπάνες, στις επενδύσεις και στις προσλήψεις, ακόμη και πολύ βραχυπρόθεσμα”, τόνισε ο De Cos σε επιτροπή της ισπανικής Βουλής.

“Η δημοσιονομική ενοποίηση από την πλευρά της, θα πρέπει να εφαρμοστεί μόλις η οικονομία επιστρέψει σε μια σταθερή πορεία, αλλά ο αρχικός προσδιορισμός και η επικοινωνία θα είχαν σημαντικά οφέλη για την αξιοπιστία της οικονομικής μας πολιτικής”, πρόσθεσε.

 

 

Share This