Στον νέο πτωχευτικό νόμο που προωθεί η κυβέρνηση , υπάρχει διάταξη που αφορά την πρώτη κατοικία.

Κώστας Τσουκαλάς -Δικηγόρος

Σε αυτή προβλέπεται σε περίπτωση πτώχευσης φυσικού προσώπου (εκτός αν ρυθμίσει εξωδικαστικά με τον πιστωτή του) και εφόσον αυτό πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, η μεταβίβαση από το δανειολήπτη του ακινήτου του στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης και η καταβολή μισθώματος για 12 έτη.

Δεν προσδιορίζεται πως θα προκύπτει το μηνιαίο μίσθωμα (αν θα έχει σχέση με την αγοραία αξία ενοικίου, αν θα έχει σχέση με την αξία αγοράς του ακινήτου ή με το ύψος δανείου). Στην τριετία από την έναρξη καταβολής μισθώματος , ο οφειλέτης θα μπορεί να επιλέξει την επιμήκυνση χρονικού διαστήματος σε 20ετία με δικαίωμα επαναμεταβίβασης του ακινήτου μετά την παρέλευση της 20ετίας. Αν όμως ο οφειλέτης δεν καταβάλλει το μίσθωμα για τρείς μήνες, θα εκπίπτει της ρύθμισης-μίσθωσης και θα χάνει το δικαίωμα επαναμεταβίβασης .
Η βασική διαφορά με τις έως τώρα ρυθμίσεις (πλατφόρμα 4605/2019) είναι οτι ο οφειλέτης δεν διατηρεί την κυριότητα της πρώτης κατοικίας του αλλά αποξενώνεται πλήρως από αυτή καθώς την μεταβιβάζει στον Φορέα και απλά λαμβάνει μια υποχετική οτι αν καταβάλλει όλες τις δοσεις μισθωμάτων θα επανακτήσει το ακίνητο του.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα πρώτης κατοικίας δεν πέτυχε το στόχο της . Ενώ η Ενωση Ελληνικών Τραπεζών μετρούσε τους ωφελούμενους στους 150.000 δανειολήπτες , τελικά ολοκλήρωσαν την διαδικασία λιγότεροι από 3.000. Η αιτία ήταν τα πολύ αυστηρά και σωρευτικά κριτήρια που έθετε ο νόμος. Αντί η κυβέρνηση να διαγνώσει την αιτία και να διευρύνει τα κριτήρια , προωθεί μια λύση που εξοβελίζει πλήρως την ασπίδα προστασίας πρώτης κατοικίας από το δικαικό σύστημα . Η “κανονικότητα ” είναι πολύ μακριά και λόγω των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοιου. Η οικονιμική κρίση είναι πολυεπίπεδη και δυναμική. Απαιτείται μόνιμος μηχανισμός στήριξης των δανειοληπτών καθώς τα επόμενα χρόνια θα μεταβάλλεται η οικονομική κατάσταση πολλών κοινωνικών ομάδων επί τα χείρω. Η κυβέρνηση συνομολογεί οτι έρχεται μεγάλη ύφεση. Είναι απόλυτα επίκαιρες πιο ενεργητικές πολιτικές προαστασίας της πρώτης κατοικίας.

Share This