Του Βασίλη Πρασσά, Συμβούλου Εργασιακών Θεμάτων

Έκδηλος είναι ο προβληματισμός και η ανησυχία όλων των λογιστών και μισθολόγων σχετικά με την ΑΠΔ του Δώρου Πάσχα

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωσή μας, η πολυαναμενόμενη εγκύκλιος αναμένεται να εκδοθεί μέσα στο επόμενο 24ωρο.

Η υποβολή της ΑΠΔ

Το Δώρο Πάσχα του διαστήματος αναστολής, θα υποβληθεί με τύπο αποδοχών 19.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη:

  • Για όσους έχουν υπολογίσει Δώρο Πάσχα για το κανονικό διάστημα εργασίας, θα πρέπει να γίνει πρόσθετος υπολογισμός μέχρι τις 30 Ιουνίου και για το διάστημα αναστολής
  • Για όσους έχουν υπολογίσει ολόκληρο το Δώρο Πάσχα, θα πρέπει να γίνει επανυπολογισμός μέχρι τις 30 Ιουνίου ούτως ώστε να υπάρξει διαχωρισμός της κανονικής εργασίας από την αναστολή.
  • Για όσους δεν έχουν υπολογίσει καθόλου Δώρο Πάσχα, θα πρέπει να υπολογίσουν μέχρι τις 30 Ιουνίου

Τι ισχύει με τις πληρωμές:

  • Για όσους εργοδότες έχουν πληρώσει Δώρο Πάσχα μόνο για την κανονική εργασία, θα πρέπει να πληρώσουν μέχρι τις 30 Ιουνίου το αναλογούν δώρο για το διάστημα αναστολής
  • Για όσους εργοδότες έχουν πληρώσει ολόκληρο το Δώρο Πάσχα (κανονική εργασία + αναστολή) θα πρέπει να προχωρήσουν απλά σε επανυπολογισμό για να ληφθεί υπόψιν ο νέος τύπος αποδοχών, χωρίς φυσικά να υπάρξει κάποια άλλη πληρωμή
  • Για όσους εργοδότες δεν έχουν πληρώσει Δώρο Πάσχα, θα πρέπει να προβούν στην πληρωμή αυτού για το σύνολο (κανονική εργασία + αναστολή) μέχρι τις 30 Ιουνίου

Σύμφωνα με την αποφ.21036/3.6.2020, η ΑΠΔ του Δώρου Πάσχα θα υποβληθεί με διακριτή υποβολή η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες μας θα είναι με τον τύπο ΑΠΔ 04 Συμπληρωματική. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα δοθεί παράταση για την ΑΠΔ Μαΐου η οποία θα υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου.

Βέβαια κατά την άποψή μας, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα, αν κάποιος επιθυμεί (και προλαβαίνει …), να υποβάλλει ενιαία ΑΠΔ Μαΐου με τύπο 01 (κανονική)που θα περιέχει και την μισθοδοσία Μαΐου και το Δώρο Πάσχα έως τις 30 Ιουνίου.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι για όσους έχουν ήδη προβεί σε υποβολή ΑΠΔ Μαΐου η οποία περιελάμβανε την μισθοδοσία Μαΐου και το Δώρο Πάσχα για την κανονική εργασία, το Δώρο Πάσχα για το διάστημα αναστολής, θα υποβληθεί έως τις 10 Ιουλίου με συμπληρωματική ΑΠΔ (τύπος 04).

*σημειώνεται ότι οποιοσδήποτε υπολογισμός Δώρου Πάσχα θα πρέπει να γίνει με ημερομηνία Απριλίου με ότι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά τα ποσοστά υπολογισμού εισφορών ΕΦΚΑ αλλά και τις προθεσμίες υπολογισμού και υποβολής του Φ.Μ.Υ.

Τα νέα Πακέτα Κάλυψης για τις μειωμένες εισφορές από 1η Ιουνίου

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το θέμα της ΑΠΔ δεν είναι η μόνη εκκρεμότητα του ΕΦΚΑ καθώς είναι επιβεβλημένη η ενημέρωση όλων για τον τρόπο που θα αντιμετωπιστεί το θέμα των μειωμένων εισφορών (κατά 0,90%) για τους πλήρως απασχολούμενους του Ιδιωτικού Τομέα.

Σύμφωνα με ενημέρωσή μας, από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να εκδοθεί εγκύκλιος με νέα πακέτα κάλυψης μόνο για τους πλήρως απασχολούμενους καθώς είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός από τους μερικώς απασχολούμενους.

Ο υπολογισμός της μισθοδοσίας

Όσον αφορά τα χιλιάδες ερωτήματα των χρηστών των εφαρμογών μισθοδοσίας, αναφέρουμε ότι η επιστημονική ομάδα της Epsilon Net, είναι απολύτως έτοιμη όσον αφορά το σκέλος της ΑΠΔ και με την δημοσίευση της εγκυκλίου, θα εκδοθεί άμεσα νέα έκδοση η οποία θα καλύπτει αυτοματοποιημένα τον υπολογισμό αυτής.

Τέλος και όσον αφορά τον υπολογισμό μισθοδοσίας Ιουνίου, συνιστούμε να γίνει κανονικά ο υπολογισμός με τα νέα μειωμένα ποσοστά καθώς αυτός ορίζει και η νομοθεσία και ελπίζουμε ότι σύντομα θα ανταποκριθεί ο ΕΦΚΑ στα νέα πακέτα κάλυψης ούτως ώστε να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα ή περαιτέρω ταλαιπωρία των συναδέλφων όσον αφορά την ΑΠΔ του Ιουνίου.

 

Share This