Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προσφέρει δάνεια έναντι εγγυήσεων σε κεντρική τράπεζα εκτός ευρωζώνης για να στηρίξει τις αγορές χρηματοδότησης εν μέσω της πανδημίας.

Όπως ανακοίνωσε, και στο πλαίσιο του μηχανισμού διευκόλυνσης repo του ευρωσυστήματος, η ΕΚΤ θα παράσχει ρευστότητα σε ευρώ, σε μια ευρεία ομάδα κεντρικών τραπεζών εκτός της ευρωζώνης έναντι επαρκούς collateral, διαπραγματεύσιμου σε ευρώ.

Ο νέος μηχανισμός, ο οποίος συμπληρώνει διμερείς γραμμές ανταλλαγής και repo, θα είναι διαθέσιμος μέχρι το τέλος του 2021.

 

Share This