Κύριες και επικουρικές συντάξεις θα καταβάλλονται την ίδια ημερομηνία. Με απόφαση του υπουργείου Εργασίας και της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, ο νέος τρόπος πληρωμής θα τεθεί σε ισχύ από τις συντάξεις του Αυγούστου που θα καταβληθούν τον Ιούλιο. Ετσι οι επικουρικές του Αυγούστου θα πληρωθούν μαζί με τις κύριες στο τέλος Ιουλίου.
Το μέτρο, το οποίο γίνεται στο πλαίσιο της οργανωτικής και διοικητικής ενοποίησης του e- ΕΦΚΑ και του ψηφιακού μετασχηματισμού του, θα παραμείνει σε μόνιμη βάση.

Share This