Η εργασία ή η συνταξιοδότηση από οποιαδήποτε πηγή συνεπάγεται μείωση κατά 50% του ποσού της σύνταξης που δικαιούται ο επιζών σύζυγος/έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης/διαζευγμένος, μετά τη συμπλήρωση τριετίας από την πρώτη του επομένου του θανάτου μήνα. ο επιζών σύζυγος διάλεγε την περικοπή στην μικρότερη .Αυτό όμως άλλαξε…

 

 

 

 

Share This