Νέο ποσοστό µείωσης της οριστικής σύνταξης στο 30% για τους εργαζόµενους συνταξιούχους. Οι εργαζόµενοι συνταξιούχοι που έχουν περικοπή 60% τους τελευταίους µήνες δικαιούνται αναδροµική επιστροφή της διαφοράς από τον περασµένο Μάρτιο.

Κώστας Τσουκαλάς -Δικηγόρος

Οι συνταξιούχοι που είχαν αναλάβει εργασία πριν από την έναρξη ισχύος του νόµου Κατρούγκαλου και εξαιρούνταν από την μείωση θα έχουν περικοπή 30% από την 1η Μαρτίου 2022.

Εφαρµογή νέων συντελεστών αναπλήρωσης στις κύριες συντάξεις για όσους έχουν αποχωρήσει µε περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης.

Η µεγάλη πλειονότητα των παλαιών συνταξιούχων θα έχει λογιστική αύξηση που θα συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά

Παλαιοί συνταξιούχοι (πριν από τις 12 Μαΐου 2016) µε µικρή θετική προσωπική διαφορά ή µε αρνητική προσωπική διαφορά. Η αναπροσαρµογή της σύνταξής τους θα γίνει σε πέντε ετήσιες δόσεις έως το 2024. Για παράδειγµα, αν η συνολική αύξηση είναι 50 ευρώ, η αύξηση για το 2020 θα είναι 10 ευρώ.

Νέοι συνταξιούχοι (από 13 Μαΐου 2016 και µετά) χωρίς προσωπική διαφορά. ∆ικαιώνονται άµεση αύξηση εφάπαξ στην καταβαλλόµενη σύνταξη αναδρομικά από 1-10-2019 αν είχαν πάνω από 30 έτη και δεν κράτησαν μέρος προσωπικής διαφοράς.

 

Share This