Αίτηση για την υπαγωγή της Euromedica στο άρθρο 106β κατέθεσε η διοίκηση της εταιρείας, κάνοντας ακόμη ένα βήμα προς την εξυγίανσή της.

«Η Euromedica, έχοντας την στήριξη των επενδυτών της και τη συναίνεση μεγάλου αριθμού πιστωτών (68,1% του συνόλου των πιστωτών και 91,6% του συνόλου των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων πιστωτών) προχωρά στην υλοποίηση πολυδιάστατου επιχειρηματικού σχεδίου (business plan), στόχος του οποίου είναι η δημιουργία ενός υγιούς και δυναμικού παρόχου στο χώρο της ιδιωτικής υγείας», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση και προστίθεται: «Το σχέδιο που έχει εκπονηθεί θα διασφαλίσει περισσότερες από 2.000 θέσεις εργασίας και θα διατηρήσει ανέπαφο το δίκτυο της Εuromedica που σήμερα απαρτίζεται από 7 κλινικές, 17 διαγνωστικά κέντρα και 15 συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα, εκ των οποίων τα πιο πολλά βρίσκονται εκτός Αττικής».

Αξίζει να αναφερθεί πως η προτεινόμενη διαδικασία περιλαμβάνει, εντός των επομένων 12 μηνών, την επένδυση περίπου 22 εκατ. ευρώ σε νέο, σύγχρονης τεχνολογίας εξοπλισμό με ταυτόχρονη αναβάθμιση και επέκταση των κτιριακών υποδομών, κυρίως στις μονάδες εκτός Αθηνών. Ταυτόχρονα, υπάρχει δέσμευση για χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης κατά την περίοδο εξυγίανσης, με ποσό που μπορεί να ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης μισθοδοσίας.

Σημειώνεται ότι οι επενδυτές, πριν από μερικούς μήνες, σε μια κρίσιμη καμπή στην τριαντάχρονη πορεία της εταιρείας προχώρησαν στην πλήρη εξόφληση μισθών που είχαν μείνει σε εκκρεμότητα από την προηγούμενη διοίκηση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει επιπλέον την αποπληρωμή, στο μέτρο των δυνατοτήτων της εταιρείας, των συσσωρευμένων υποχρεώσεών της, θέτοντας υγιείς βάσεις για μια νέα αμοιβαία επωφελή συνεργασία με ιατρούς και προμηθευτές. Παράλληλα, ικανοποιείται σημαντικό ποσοστό απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργείται μια σημαντική και οικονομικά υγιής επιχειρηματική μονάδα, απ’ την οποία θα προκύπτουν σε ετήσια βάση ουσιαστικά δημόσια έσοδα.

Με την υλοποίηση του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου διατηρείται ο σημερινός αριθμός θέσεων εργασίας και αυξάνεται ο αριθμός των συνεργαζόμενων ιατρών που θα ξεπεράσει τις 2.000. Ταυτόχρονα, εντείνεται ο ευγενής ανταγωνισμός με την παροχή υψηλού επιπέδου ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, κυρίως δε στην περιφέρεια.

Η χρηματοδότηση όλου του επενδυτικού πλάνου αποτελεί μια σημαντική Άμεση Ξένη Επένδυση, εναρμονισμένη με τις κυβερνητικές προτεραιότητες και τις ανάγκες της χώρας μας, καταλήγει η ανακοίνωση.

 

Share This