Των Jonathan Hackenbroich, Jeremy Shapiro, Tara Varma

Ο κορονοϊός επηρέασε κράτη-μέλη της ΕΕ με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικό βαθμό, αλλά σχεδόν όλα τα κράτη μέλη βρήκαν την δημόσια υγεία τους να εξαρτάται, περισσότερο από ό,τι αντιλαμβανόταν, από αγαθά ή υπηρεσίες από τρίτες χώρες.

Αυτή η εξάρτηση υπονόμευσε την ικανότητα της Ευρώπης να ανταποκριθεί αυτόνομα. Τα σώματα της ΕΕ που συντόνιζαν την απάντηση και παρείχαν ένα σύστημα έγκυρης προειδοποίησης, άργησαν να αντιδράσουν και τα αιτήματα για βοήθεια από τα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν έγιναν δεκτά, δημιουργώντας αισθήματα εγκατάλειψης μεταξύ των χειρότερα πληγείσων χωρών.

Η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει το σύστημα έγκυρης προειδοποίησης, την ευελιξία της αλυσίδας εφοδιασμού, την ιατρική έρευνα και ανάπτυξη, και την κυβερνοασφάλεια και την τεχνολογία, για να δράσει αποφασιστικά σε μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία.

Η Ευρώπη μπορεί να οικοδομήσει μεγαλύτερη ασφάλεια στην υγεία δημιουργώντας ενιαία στρατηγικά αποθέματα, διαφοροποιώντας τις αλυσίδες εφοδιασμού, ενισχύοντας τη προστασία των επενδύσεων σε καινοτόμες επιχειρήσεις, επενδύοντας στην έρευνα και στην ανάπτυξη, και συντονίζοντας τις προσπάθειες σε πολυμερή φόρουμ.

Πηγή: ECFR

 

Share This