Η Ryanair Holdings ανακοίνωσε ότι έχει έρθει σε συμφωνία με τους Ιρλανδούς πιλότους της οι οποίοι δέχθηκαν μείωση μισθού ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες θέσεων εργασίας μετά από την πανδημία.

Η τετραετής συμφωνία –που έγινε αποδεκτή από όλους τους Ιρλανδούς πιλότους- περιλαμβάνει μείωση μισθών 20%, που θα αποκατασταθεί σε τέσσερα χρόνια, μαζί με τις βελτιώσεις παραγωγικότητας σε rosters, σε ευέλικτα πρότυπα εργασίας και ετήσια άδεια, ανακοίνωσε η τετραετής εταιρεία.

Οι πιλότοι της British Airline στις αρχές της εβδομάδας αποδέχτηκαν παρόμοια συμφωνία για τη διάσωση θέσεων εργασίας, με 20% μείωση μισθού και βελτιώσεις στην παραγωγικότητα.

Έχουν υπογραφεί συμφωνίες με το σωματείο Forsa για τους Ιρλανδούς πιλότους και με το UNITE για τους πιλότους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποδεχόμενοι μειώσεις μισθών 10%, πλήρης αποκατάσταση σε τέσσερα χρόνια καθώς και βελτιώσεις στην παραγωγικότητα.

 

Share This