Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΚΑΑ, Απόστολος Αποστολάκος συμμετείχε στην διαδικτυακή συζήτηση της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών με θέμα «Σκιαγραφώντας το μέλλον της Αγροδιατροφής στην Ελλάδα»
Ο κύριος Αποστολάκος τόνισε τον σπουδαίο ρόλο που παίζει ο ΟΚΑΑ στην εξυπηρέτηση της διάθεσης των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής και το πόσο θα επεκταθεί ο ρόλος αυτός μέσω της ψηφιοποίησης και των επενδύσεων που σχεδιάζονται.
Αναφέρθηκε στον χειρισμό της πανδημίας Covid-19 από τον Οργανισμό και στο γεγονός ότι κατάφερε να παραμείνει ανοιχτός σε όλη την διάρκειά της και να προμηθεύει την αγορά, ενώ ταυτόχρονα παρείχε συνεχή ενημέρωση τιμών και διαθεσιμοτήτων των προϊόντων στην κυβέρνηση, στους εμπόρους και τους καταναλωτές.
Επίσης, έγινε αναφορά στην μεγάλη σημασία που δίνει ο Οργανισμός στην τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφάλειας και στην συνεχή εκπαίδευση των συνεργατών του, έτσι ώστε να είναι έτοιμος για ενδεχόμενο δεύτερο κύμα πανδημίας. Επενδύει σε ολοκληρωμένα συστήματα εξασφάλισης ποιότητας και παρέχει το αναγκαίο αίσθημα ασφάλειας στους καταναλωτές.
Τέλος, επεσήμανε με παραδείγματα την υψηλή αξία των παραγόμενων προϊόντων του ελληνικού πρωτογενούς τομέα και τις δυνατότητες που παρέχονται μέσα από τις νέες τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να ενισχυθεί το e-commerce των προϊόντων της χώρας μας.

 

Share This