Τα απαλλασσόμενα από τον φόρο εισοδήματος προνοιακά επιδόματα των αναπήρων δεν επιβαρύνονται φέτος με ειδική εισφορά αλληλεγγύης ούτε συνυπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή άλλων κοινωνικών επιδομάτων και παροχών προς τους συγκεκριμένους φορολογούμενους, πρέπει όμως να δηλώνονται στη φορολογική δήλωση καθώς μπορούν να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη τεκμηρίων.

Από την άλλη πλευρά, τα ποσά της 13ης σύνταξης που έλαβαν τον Μάιο του 2019, εκατομμύρια συνταξιούχοι υπόκεινται κανονικά σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Εφόσον τα αναλογούντα ποσά φόρου και εισφοράς είχαν ήδη παρακρατηθεί κατά την καταβολή της παροχής αυτής τον περυσινό Μάιο, οι συνταξιούχοι που τα εισέπραξαν δεν χρειάζεται να πληρώσουν επιπλέον ποσά με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλουν φέτος για το έτος 2019.

Share This