Την μεγαλύτερη αύξηση από το 2006 σημείωσε το εργασιακό κόστος στη Βρετανία στο α΄ τρίμηνο, αντανακλώντας τις πρώτες ημέρες του σχήματος στήριξης της κυβέρνησης, αναφέρει η στατιστική υπηρεσία ONS.

Το εργασιακό κόστος ανά μονάδα αυξήθηκε κατά 6,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους.

Η παραγωγή ανά εργαζόμενο μειώθηκε 1,3%, αποτυπώνοντας την επίδραση του κυβερνητικού σχήματος διατήρησης των θέσεων εργασίας, με βάση το οποίο οι εργαζόμενοι που έχουν τεθεί σε αναστολή, θεωρούνται και πάλι ως απασχολούμενοι, για στατιστικούς λόγους.

Η ωριαία παραγωγή υποχώρησε 0,6%, σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2019.

 

Share This