Χωρίς επίσκεψη στην εφορία θα προχωρούν οι διαδικασίες για κληρονομιές, γονικές παροχές και μεταβιβάσεις ακινήτων. Με νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τα οποία θα αποστέλλονται στις εφορίες με συστημένη επιστολή.

Η συγκεκριμένη διαδικασία θα ακολουθηθεί έως τον Ιανουάριο του 2021, οπότε και θα τεθεί σε εφαρμογή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Share This