των Susi Dennison και Pawel Zerka

Μια πανευρωπαϊκή έρευνα που διεξήχθη από το ECFR δείχνει πως μετά από το ξέσπασμα της κρίσης του κορονοϊού, υπήρξε μια άνοδος της λαϊκής στήριξης για ενοποιημένη δράση από την ΕΕ για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων απειλών.

Αυτό στηρίζεται στη συνειδητοποίηση των Ευρωπαίων ότι είναι μόνοι τους στον κόσμο –με την εκτίμησή τους για τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Ρωσία να επιδεινώνεται συνολικά.

Η πανδημία έχει κάνει τους Ευρωπαίους ψηφοφόρους να συνειδητοποιήσουν καλά την ανάγκη να προετοιμαστούν για την επόμενη κρίση.

Υπάρχει μια αυξανόμενη στήριξη για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων αναφορικά με την κλιματική αλλαγή σε κάθε χώρα που ερωτήθηκε.

Οι ερωτηθέντες πιστεύουν ακόμη στην αξία της ευρωπαϊκής συνεργασίας, αλλά γενικά αισθάνονται ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν έχουν βοηθηθεί αρκετά στη διάρκεια της κρίσης.

Οι φορείς χάραξης πολιτικής πρέπει να ζητήσουν την στήριξη των ψηφοφόρων για μια ισχυρή ευρωπαϊκή φωνή σε παγκόσμιο επίπεδο με τη δημιουργία συνασπισμών και με τον εντοπισμό περιοχών στις οποίες υπάρχει είτε συναίνεση είτε χάσμα που γεφυρώνεται.

Πηγή: ECFR

 

Share This