Κώστας Τσουκαλάς -Δικηγόρος

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ – ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΙΟΥ 2020

(κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας των ορθών επαναλήψεων) – έως 10/07/2020

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Για του κλάδους του Επισιτισμού – Τουρισμού – Μεταφορών – Πολιτισμού – Αθλητισμού καθώς και για τις επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις, εποχικής λειτουργίας, κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών ή τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων.

  • Εργοδότες: 7/7/2020 – 15/7/2020
  • Εργαζόμενοι: 7/7/2020 -21/7/2020

Ορθές επαναλήψεις:

  • Εργοδότες: 16/7/2020 – 20/7/2020
  • Εργαζόμενοι: 7/7/2020 – 21/7/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Ημερομηνίες από 27 έως 28/7/2020

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ Η ΜΗ ΚΥΡΙΩΝ ΞΕΟΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ή ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ Ή ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/06/2020 ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ.

Από 07/07/2020 έως 31/07/2020

Ημερομηνίες πληρωμών: 16/07, 23/07, 30/07 & 06/08

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

• Α’ ΦΑΣΗ της Αίτησης /Δήλωσης Ένταξης στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑδυνατότητα παράτασης για την υποβολή Ορθής Επανάληψης της Αίτησης /Δήλωσης, για αναδρομική τροποποίηση ημερομηνίας ένταξης.

• Β’ ΦΑΣΗ της Αίτησης /Δήλωσης Ένταξης στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Εργαζομένων):

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ: Από 07/07/2020 έως 13/07/2020
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: 16/07/2020 και 17/07/2020

Β. ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ

α. Υποβολή δήλωσης στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ
β. Υποβολή της Α’ ΦΑΣΗΣ της αίτησης/δήλωσης ένταξης στον Μηχανισμό στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

• Δυνατότητα ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ των αιτήσεων/δηλώσεων ένταξης στον Μηχανισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα Ιουλίου.
• Δυνατότητα δήλωσης περί αναδρομικής ένταξης από 01/07 για όσες επιχειρήσεις δεν κατέστη αυτό εφικτό ως αρχική δήλωση μηνός Ιουλίου.

ΕΠΟΧΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΝ Η ΜΗ ΚΥΡΙΩΝ ΞΕΟΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ή ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

– Δυνατότητα ένταξης στο μηχανισμό από 01/07/2020.
Δυνατότητα κατόπιν επαναπρόσληψης των εργαζομένων :

1. αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού  ημερομηνία υποβολής δηλώσεων στις αρχές Αυγούστου για το μήνα Ιούλιο.
2. επαναφοράς μέρους ή του συνόλου του προσωπικού ανάλογα με την πληρότητα ή τις λειτουργικές ανάγκες δυνατότητα ένταξης των ανωτέρω στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ από 01/07/2020.

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (οικ. 16073/287/22-4-2020 ΚΥΑ)

• Παράταση υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων έως 31/07/2020.
• Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και διασταυρώσεων με τα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

Share This