Προθεσμία έξι μηνών δόθηκε από τους δικαστές στη γαλλική κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ατμοσφαιρική ρύπανση της χώρας αλλιώς θα της επιβληθεί πρόστιμο εκατομμυρίων ευρώ.

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Γαλλίας αποφάνθηκε σήμερα ότι η κυβέρνηση δεν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από το διοξείδιο του αζώτου και μικροσωματίδια σε οκτώ ζώνες της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού. Η σημερινή απόφαση έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης του 2017 με την οποία ζητούνταν από το γαλλικό κράτος να προβεί σε βελτιώσεις.

Το γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας (Conseil d’Etat) ανακοίνωσε ότι θα επιβάλεται στο γαλλικό κράτος ποινή 10 εκατ. ευρώ κάθε έξι μήνες εάν δεν ενεργήσει. Σύμφωνα με τους δικαστές το ποσό αυτό που είναι το υψηλότερο που έχει επιβάλει ένα διοικητικό δικαστήριο ως πρόστιμο στο κράτος, θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω.

Η Γαλλία πέρυσι υπέστη μια ντροπιαστική ήττα στο ανώτατο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τις προειδοποιήσεις της ΕΕ ότι στις μεγάλες πόλεις της χώρας ξεπεράστηκαν τα όρια ρύπανσης που προκαλούνται κυρίως από τους κινητήρες ντίζελ.

Το γαλλικό ΣτΕ αποφάνθηκε ότι για τις οκτώ ζώνες, στις οποίες περιλαμβάνονται εκτός του Παρισιού, η Λυών και η Τουλούζη, στη νότια Γαλλία, τα σχέδια που εκπόνησε η κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες.

Όσον αφορά την περιοχή Ile-de-France του Παρισιού, το δικαστήριο είπε ότι τα μέτρα ήταν αξιόπιστα, αλλά ο χρονικός ορίζοντας για την εφαρμογή τους (το 2025) πολύ μακρινός.

 

Πηγή: Bloomberg

 

 

Share This