Ενιαία ειδοποιητήρια με όλες τις νέες μηνιαίες εισφορές για κύρια και επικουρική ασφάλιση, καθώς και για την εφάπαξ παροχή θα λαμβάνουν από αυτόν τον μήνα περίπου 250.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες.

Τα ειδοποιητήρια με τις εισφορές Ιουλίου θα περιλαμβάνουν τις τρεις επιλογές που θα έχουν οι ασφαλισμένοι σε επικούρηση και πρόνοια, προκειμένου να επιλέξουν μία που θα ισχύσει για ολόκληρο το β’ εξάμηνο του 2020, δηλαδή για την περίοδο από 1.7.2020 έως 31.12.2020. Για το α’ εξάμηνο κατέβαλαν υποχρεωτικά όλοι τις εισφορές της πρώτης κατηγορίας. Η επιλογή πρέπει να γίνει έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Μέσω του νέου εισφοροδοτικού συστήματος:

– Αποσυνδέεται ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών από τον εκάστοτε κατώτατο βασικό μισθό.
– Η κατάταξη σε μία από τις κατηγορίες αυτές είναι υποχρεωτική και γίνεται με ελεύθερη επιλογή μετά από υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.

Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ανεξάρτητη για κάθε Κλάδο Ασφάλισης. Το δικαίωμα επιλογής ασκείται από υποχρεωτικά και προαιρετικά ασφαλισμένους.

– Η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας ανανεώνεται ετησίως.
– Διαμορφώνεται νέο ανώτατο όριο εισφορών.

Ειδικότερα, δημιουργούνται τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες για τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης

και τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες για τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών (πρόνοια).

Share This