Του Pawel Zerka

Η έρευνα του ECFR για το πώς συνεργάστηκαν τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ –ή το πώς απέτυχαν να το κάνουν- στην κορύφωση της κρίσης του κορονοϊού, επιβεβαιώνει πως η Γερμανία ήταν ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της Ένωσης.

Η Γερμανία είχε μια ασταθή αρχή στο να δείξει αλληλεγγύη για την πανδημία αλλά επανέκτησε την εμπιστοσύνη των άλλων κρατών-μελών στα μέτωπα της υγείας και της οικονομίας. Η Ολλανδία ωστόσο πλήρωσε το τίμημα της φήμης της ως το κυρίαρχο κράτος υπέρ της λιτότητας, που ήταν αντίθετο στον μεγαλύτερο καταμερισμό του οικονομικού βάρους.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ κέρδισαν κάποιες επιδοκιμασίες αλλά οι φορείς χάραξης πολιτικής συνεχίζουν να ψάχνουν σε αυτά για οικονομική ηγετική διάθεση μετά από την κρίση.

Η Γαλλία εμφανίστηκε επικεφαλής μιας ενισχυμένης “νότιας” ομάδας κρατών-μελών, ενώ η πλατφόρμα του Visegrad ήταν αόρατη στη διάρκεια της κρίσης.

Θα εναπόκειται στη Γερμανία και στη Γαλλία να τερματίσει το χάσμα Βορρά-Νότου, οικοδομώντας συνασπισμούς σε μεγάλες πολιτικές. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το να κλείσει το χάσμα ανατολής-Δύσης, παραμένει σημαντικός στόχος.

Πηγή: ECFR

 

Share This