Την υπαγωγή της στο άρθρο 11 του Πτωχευτικού Κώδικα ανακοίνωσε η μητρική της New York & Co, RTW Retailwinds, ενώ σχεδιάζει να κλείσει τα περισσότερα, αν όχι όλα, τα καταστήματά της.

Η εταιρεία έχει ξεκινήσει ήδη να ρευστοποιεί περιουσιακά στοιχεία. Σε τελευταίο στάδιο σχεδιάζει να πουλήσει τη δραστηριότητά της στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τα σχετιζόμενα πνευματικά δικαιώματα στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας.

Η RTW Retailwinds εντάσσεται τώρα σε μια ολοένα και αυξανόμενη λίστα λιανοπωλητών που έχουν καταθέσει αίτημα υπαγωγής σε καθεστώς χρεοκοπίας, στη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού.

 

Share This