Ο οίκος Scope Ratings υποβάθμισε σήμερα την Τουρκία σε Β+ από ΒΒ- δίνοντας σταθερό outlook.

Οπως αναφέρει, η υποβάθμιση οφείλεται στην αύξηση των κινδύνων του εξωτερικού τομέα καθώς και στην επιδείνωση του πλαισίου οικονομικής πολιτικής. Ωστόσο, το μέτριο επίπεδο δημόσιου και ιδιωτικού χρέους, η μεγάλη και διαφοροποιημένη οικονομία και τα ανθεκτικά μαξιλάρια του τραπεζικού συστήματος αποτελούν πλεονεκτήματα. στην αύξηση του ρίσκου για τους κλάδους με έντονη παρουσία στο εξωτερικό, με μεγάλη έκθεση σε πιθανή υποτίμηση της τουρκικής λίρας και εκροές κεφαλαίων

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει ο οίκος, η υποβάθμιση σε Β+ από ΒΒ- έρχεται καθώς έχει σημειωθεί σημαντική επιδείνωση τόσο στο δημοσιονομικό όσο και στο νομισματικό περιβάλλον στη χώρα.

Ο οίκος εκφράζει φόβους ότι τίθεται σε κίνδυνο η μακροχρόνια βιωσιμότητα της τουρκικής οικονομίας, καθώς είναι εκτεθειμένη σε μακροοικονομικές ανισορροπίες όπως ο υψηλός πληθωρισμός και η αύξηση των επιπέδων χρέους.

Τέλος, το σταθερό outlook αντανακλά τη γνώμη της Scope ότι τα ρίσκα για την αξιολόγηση είναι ισορροπημένα για το επόμενο διάστημα 12 – 18 μηνών.

Ωστόσο η αξιολόγηση και οι προοπτικές μπορούν να υποβαθμιστούν, αν α) η μακροοικονομική αστάθεια υπονομεύεται λόγω της επιδείνωσης της σταθερότητας του εξωτερικού τομέα ή / και παρατηρείται σημαντική κρίση του ισοζυγίου πληρωμών, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης υποβάθμισης των επιπέδων των αποθεματικών της Τουρκίας ή / και της επιτάχυνσης των εκροών κεφαλαίων ·

β) οι δημοσιονομικές, νομισματικές και διαρθρωτικές οικονομικές πολιτικές παραμένουν ασύμβατες με τη διασφάλιση ενός βιώσιμου οικονομικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης της μη αποκατάστασης της αυξανόμενης μακροοικονομικής ανισορροπίας και

γ) αν υπάρξει θεσμική υποβάθμιση, γεωπολιτικές εντάσεις ή νέες ανησυχίες για την ασφάλεια, προκαλώντας αναταραχές στην αγορά και τονίζοντας την εξωτερική ευπάθεια της Τουρκίας.

 

Share This