Η βρετανική οικονομία αναπτύχθηκε 1,8% τον Μάιο, σε μια μικρή μόνο ανάκαμψη μετά από την βαθιά ύφεση που προκάλεσε το shutdown από την πανδημία.

Η στατιστική υπηρεσία ONS τόνισε ότι το ΑΕΠ τον Μάιο σημείωσε άνοδο 1,8% μετά από την ύφεση 20,3% τον Απρίλιο και τη συρρίκνωση 6,9% τον Μάρτιο.

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου υποχώρησε 24,5% στο διάστημα Φεβρουαρίου-Μαΐου.

Οι κατασκευές υποχώρησαν κατά 38,8% στη διάρκεια τα περιόδου, η μεταποίηση μειώθηκε 22,3%, και η παραγωγή υπηρεσιών κατά 24,4%.

“Η μεταποίηση και η κατασκευή κατοικιών εμφάνισαν σημάδια ανάκαμψης καθώς κάποιες επιχειρήσεις είδαν το προσωπικό να επιστρέφει στον χώρο εργασίας. Παρόλα αυτά, η οικονομία παραμένει ένα τέταρτο μικρότερη τον Μάιο από ό,τι τον Φεβρουάριο, πριν εμφανιστούν οι πλήρεις επιδράσεις της πανδημίας”, τόνισε ο Jonathan Athow, της στατιστικής υπηρεσίας.

 

Share This