“Με όραμα, σχέδιο, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, αυτοπεποίθηση και σκληρή δουλειά, βήμα-βήμα, ξεπερνούμε τις μεγάλες, αλλά πρόσκαιρες δυσκολίες” ανέφερε από το βήμα της Ολομέλειας ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Κεφαλαιαγοράς αλλά και των δύο σημαντικών τροπολογιών για την οικονομία που κατέθεσε η κυβέρνηση.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε πως με τις μεταρρυθμιστικές αυτές νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης “αποδεικνύεται ότι στόχος του υπουργείου Οικονομικών και συνολικά της Κυβέρνησης είναι η υψηλή, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ώστε να δημιουργηθούν ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης”.

Ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας αναφέρθηκε και στις διατάξεις του νομοσχεδίου για τις περισσότερες δόσεις εξόφλησης του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ σημειώνοντας πως το υπουργείο Οικονομικών ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας από την υγειονομική κρίση αλλά παράλληλα “υλοποιεί μεταρρυθμίσεις και προωθεί επενδύσεις, με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας”.

Τροπολογίες

Στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ενέταξε και τις δύο τροπολογίες που κατατέθηκαν από την κυβέρνηση και αφορούν όπως τόνισε και οι δύο “την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας”.

Ειδικότερα για την τροπολογία του Ελληνικού ο υπουργός Οικονομικών εξήγησε πως “με την προτεινόμενη διάταξη γίνεται ένα αποφασιστικό και αναγκαίο βήμα για την υλοποίηση της επένδυσης. Εισάγουμε τη διαδικασία για να προχωρήσει η διανομή των ακινήτων μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του Ελληνικού Δημοσίου. Διαδικασία που αποτελεί βασική προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή ανάμεσα στο ΤΑΙΠΕΔ και τον Προτιμητέο Επενδυτή”. Τόνισε πως “τα ακίνητα που θα αποκτήσει, κατά πλήρη κυριότητα, το ΤΑΙΠΕΔ λαμβάνεται μέριμνα ώστε η ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου του Προτιμητέου Επενδυτή να γίνεται με ομοιογένεια και ενιαίους κανόνες, που θα αφορούν όλους όσοι αποκτούν δικαιώματα εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά”. Η μέριμνα αυτή, είπε ο υπουργός “εκδηλώνεται με τη θεσμοθέτηση Ειδικού Κανονισμού, που θα υπόκειται σε δημοσιότητα για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας των συναλλαγών και θα προδιαγράφει όρους και προϋποθέσεις που θα συνάπτονται για ζητήματα μορφολογικών χαρακτηριστικών των κατασκευών, αισθητικής ομοιομορφίας κ.λπ. Βεβαίως, ο κανονισμός δεν θα μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με κανόνες αναγκαστικού δικαίου, δηλαδή η όποια ιδιωτική συμφωνία δεν μπορεί να αγνοεί την κείμενη νομοθεσία του ελληνικού Κράτους”.

Σχετικά με την δεύτερη τροπολογία που αφορά ρυθμίσεις από μια σειρά ανοικτών θεμάτων, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας εξήγησε πως “προωθείται η αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, όπως είναι αυτή των περιφερειακών λιμένων Βόλου και Αλεξανδρούπολης, καθώς αίρονται σημαντικά εμπόδια, τα οποία καθυστερούσαν την αξιοποίησή τους, δρώντας αποθαρρυντικά για υποψήφιους επενδυτές”. Επίσης, “διασαφηνίζεται το καθεστώς διαχείρισης των ακινήτων κυριότητας του ΟΣΕ και της ΓΑΙΟΣΕ που εντάσσονται σε χερσαία ζώνη λιμένος, ώστε η διαχείριση και η εκμετάλλευση των εκτάσεων της λιμενικής ζώνης να μην κατακερματίζονται, αλλά να ανατίθενται σε έναν ενιαίο φορέα, στον οικείο οργανισμό Λιμένος, με σαφή τα όρια της ευθύνης του”.

Αναφορικά με την διάταξη της τροπολογίας που έγινε δεκτή με ιδιαίτερα θερμά λόγια από τους βουλευτές της ΝΔ και αφορά την ενίσχυση των βιομηχανικών, βιοτεχνικών και μεταλλουργικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας και ειδικά στην Θράκη, ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε πως ρυθμίζεται “το ζήτημα των ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων των δικαιούχων επιχειρήσεων, έως 31.12.2015, οι οποίες δεν είχαν καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ για μία πενταετία, μέσω της διενέργειας συμψηφισμού με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις του Δημοσίου, όπως είναι οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές”.

Σημειώνοντας βέβαια ότι “απαραίτητη προϋπόθεση για τον συμψηφισμό των απαιτήσεων, όσων εκ των δικαιούχων έχουν ασκήσει ένδικο βοήθημα ή μέσο για τη διεκδίκηση των ποσών αυτών, είναι η προηγούμενη παραίτησή τους από αυτό”. Μια ρύθμιση όπως υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών με την οποία ” στηρίζεται η βιωσιμότητα των εν λόγω επιχειρήσεων και ενισχύεται η προοπτική τους”.

Οι θέσεις των κομμάτων

Eπί του κυρίου σώματος του νομοσχεδίου για την Εταιρική Διακυβέρνηση και την Κεφαλαιαγορά, ο εισηγητής της Πλειοψηφίας Σίμος Κεδίκογλου ανέφερε πως το νομοσχέδιο αυτό εκσυγχρονίζει την λειτουργία των εισηγμένων ανώνυμων εταιρειών, θωρακίζει με όρους διαφάνειας τα συμφέροντα των μετόχων και ειδικά των μικρομετόχων και να καταστήσει το Χρηματιστήριο ελκυστικότερο σε θεσμικούς και ξένους επενδυτές.

Η ανάγκη εκσυγχρονισμού, τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ, “είναι επιτακτική ειδικά εάν λάβουμε υπόψη μας πως το ισχύον πλαίσιο είναι ηλικίας σχεδόν δύο δεκαετιών, με ελάχιστες νομοθετικές παρεμβάσεις στο μεσοδιάστημα”. Επισήμανε πως σήμερα “υπάρχει ένας άτυπος αλλά πολύ ουσιαστικός ανταγωνισμός μεταξύ των χρηματαγορών, με μήλον της έριδος τα κεφάλαια των διεθνών θεσμικών επενδυτικών φορέων τα οποία όμως προσανατολίζονται με κριτήρια κυρίως της αξιοπιστίας και της διαφάνειας των συναλλαγών”. Υποθέσεις, τόνισε ο κ. Σίμος Κεδίκογλου, όπως αυτές της Follie- Folie ή της Creta Farm στην Ελλάδα “στοίχησαν ακριβά, όχι μόνο στους επενδυτές – και δη στους μικροεπενδυτές- που έχασαν τα λεφτά τους αλλά και στο κύρος του Χρηματιστηρίου. Και αυτό το κύρος του ΧΑΑ οφείλουμε να το ξανακερδίσουμε “καθιερώνοντας, όπως κάνει το νομοσχέδιο αυτό, όρους διαφάνειας, ασφαλιστικές δικλείδες, διαδικασίες ελέγχου και υιοθετώντας τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα”.

Αξιωματική Αντιπολίτευση

Με επικρίσεις για την υπουργική τροπολογία που έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο και αφορά την επένδυση του Ελληνικού εστίασε την κριτική του ο εισηγητής της μειοψηφίας Μίλτος Χατζηγιαννάκης κάνοντας λόγο “για ένα απίστευτα κακογραμμένο κείμενο”. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε χαρακτηριστικά πως η τροπολογία αυτή όσο και η αιτιολογική της έκθεση “είναι σε ορισμένα σημεία τόσο ασυνάρτητη, που μοιάζουν να είναι αποτέλεσμα Google translate”.

Ζήτησε “να διερευνηθεί το ενδεχόμενο, εάν με την τροπολογία αυτή επιχειρείται να αλλάξουν και οι αρχικοί όροι της σύμβασης της επένδυσης”. Ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάλεσε τον υπουργό Οικονομικών να δώσει απαντήσεις σε τρία ερωτήματα: Πρώτον γιατί η μεταβίβαση της έκτασης γίνεται μέσω ΤΑΙΠΕΔ και όχι απευθείας στην Ελληνικό ΑΕ, δεύτερον εάν η κυβέρνηση προτίθεται μέσω της τροπολογίας να ανοίξει τον δρόμο για σύναψη συμβολαιογραφικών πράξεων στο στάδιο μεταβίβασης από το ΤΑΙΠΕΔ στην Ελληνικό ΑΕ και τρίτον εάν η πανηγυρική εκδήλωση της κυβέρνησης, με την κατεδάφιση κτιρίων στο Ελληνικό, παρουσία του Πρωθυπουργού, έγινε με ή χωρίς τις απαραίτητες άδειες.

Ο κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης εκτίμησε πως “η κυβέρνηση με την τροπολογία αυτή δυστυχώς λειτουργεί ως ο πρόθυμος διαφημιστής του ομολογιακού δανείου που εκδίδει αυτές τις ημέρες η εταιρεία Lamda Development”.

Ελάσσονα αντιπολίτευση

Ο ειδικός αγορητής του ΚΙΝΑΛ Γιώργος Αρβανιτίδης ανέφερε πως το νομοσχέδιο και οι ρυθμίσεις για την Εταιρική Διακυβέρνηση και την Κεφαλαιαγορά “μπορεί να μην έχει κλέψει τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά είναι ζωτικής σημασίας για την αξιοπιστία της κεφαλαιαγοράς και την εξεύρεση κεφαλαίων για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ειδικά το θέμα της αξιοπιστίας της κεφαλαιαγοράς είναι πολύ σημαντικό, αν θέλουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις αλλά και να προστατεύσουμε τους επενδυτές. Η περίπτωση της “Folli Follie”, που αυτές τις ημέρες είναι πάλι στην επικαιρότητα, είναι παράδειγμα προς αποφυγή για το πώς λειτούργησαν ή μάλλον πώς δεν λειτούργησαν οι μηχανισμοί ελέγχου”.

Αναγνώρισε πως “η κυβέρνηση έτσι όπως χειρίζεται το παρόν νομοσχέδιο για την εταιρική διακυβέρνηση, βάζει τέλος στα φαινόμενα τύπου “Folli Follie” και “CretaFarm” που διέσυραν τη χώρα”. Επισήμανε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη ρευστότητας αυτή τη στιγμή στην αγορά και την επιχειρηματικότητα και οι ρυθμίσεις του παρόντος νομοσχεδίου βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση.

Αναφορικά με την τροπολογία για το Ελληνικό, ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ ανέφερε πως “η κυβέρνηση προσπαθεί να ξορκίσει το κακό με επικοινωνιακά γιατροσόφια. Ο πρωθυπουργός βγάζει φωτογραφίες στη φιέστα με τις κατεδαφίσεις κτηρίων στο Ελληνικό στις 3 Ιουλίου, επτά μέρες μετά κατατίθεται στο σημερινό νομοσχέδιο, στις 10 Ιουλίου δηλαδή, η τροπολογία 393/54 για τη διανομή και τη σύσταση δικαιωμάτων επιφανείας μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ” μια τροπολογία χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση και άλλη ενημέρωση για ένα τέτοιο εθνικής σημασίας έργο και ρώτησε εάν “πότε τελικά θα είναι νομοθετικά και διοικητικά ώριμο το έργο για να υλοποιηθεί; Πότε θα σταματήσουν οι ad hoc διατάξεις για το έργο”, λέγοντας πως “δυστυχώς, ο κ. Μητσοτάκης αρχίζει να θυμίζει επικίνδυνα τον κ. Τσίπρα, ο οποίος εγκαινίαζε προεκλογικά με μουσαμάδες το Μετρό Θεσσαλονίκης”.

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι “επιδίδεται σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να κλείσει για λογαριασμό του κεφαλαίου τις όποιες αντιλαϊκές εκκρεμότητες άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι τώρα μετράμε πάνω από ογδόντα πέντε νομοσχέδια, ενώ άλλα περιμένουν στην ουρά από τον Σεπτέμβρη”. Επέκρινε το νομοσχέδιο σχέδιο λέγοντας πως οι διατάξεις του “έχουν έναν και μόνο στόχο, να παραμεριστεί κάθε εμπόδιο για να τονωθεί το κλίμα επιχειρηματικής εμπιστοσύνης από την πλευρά των επενδυτών, των επιχειρηματικών ομίλων, να σιγουρέψουν τα κεφάλαιά τους από κερδοσκοπικά παιχνίδια διαφόρων funds, από τον ανταγωνισμό συμφερόντων εντός των επιχειρηματικών ομίλων, να αποφύγουν κραδασμούς και τη μείωση της κερδοφορίας τους” καθώς “θέλετε πάση θυσία να σωθούν οι χρηματαγορές και να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων ως οργανισμοί από παιχνίδια ξεχωριστών μετόχων-καπιταλιστών που αποτελούν τον βασικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης” και σημείωσε πως “από αυτή την άποψη δεν έχει κανένα ιδιαίτερο νόημα από μέρους μας να συζητήσουμε αναλυτικά τις τεχνικές λεπτομέρειες για την εταιρική διακυβέρνηση και τις κοινοτικές οδηγίες για τη λειτουργία των χρηματαγορών” και “τα λαϊκά στρώματα δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως εμπιστοσύνη στις χρηματαγορές και τα παράγωγά τους. Τα εύκολα κέρδη που υπόσχονται κατά καιρούς και που παρουσιάζουν στα μάτια του λαού είναι απλά το δόλωμα”.

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος αναγνώρισε πως με το νομοσχέδιο αυτό “υιοθετούνται διατάξεις σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση, ενώ εισάγονται ορισμένες ενδιαφέρουσες δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων και ρυθμίζονται κάποια επιμέρους θέματα” αλλά έθεσε σειρά προβληματισμών. Τα διάφορα επιχειρηματικά σκάνδαλα κακοδιαχείρισης είπε “δεν λύνονται θεσμικά και δεν μπορούν να αποτρέψουν τις μεγάλες απάτες, ούτε συμβαίνουν βέβαια μόνο στην Ελλάδα. Ορκωτούς λογιστές και εσωτερικούς ελεγκτές είχαν και έχουν πολλές άλλες σκανδαλώδεις ξένες εταιρείες”. Επισήμανε πως χρειάζεται προσοχή σε αυτό που θα μπορούσαν να δρομολογήσουν οι συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα μετά το σχέδιο “ΗΡΑΚΛΗΣ” και τόνισε πως “το βασικό πρόβλημα της Ελλάδας σήμερα δεν είναι το θεσμικό πλαίσιο, αλλά η οικονομική κρίση, η χρηματοδοτική ανέχεια, καθώς επίσης και η έλλειψη οράματος και σχεδίου εκ μέρους της κυβέρνησης, όσον αφορά την αλλαγή του αποτυχημένου μας οικονομικού μοντέλου”.

Ο ειδικός αγορητής του ΜέΡΑ 25 Γιώργος Λογιάδης δήλωσε πως το κόμμα του επί της Αρχής θα ψηφίσει “Παρών” . Χαρακτήρισε το νομοσχέδιο “εσκεμμένα άτολμο σε κάποια σημεία”. Ειδικότερα για τις προβλέψεις σχετικά με την διακριτική ευχέρεια των διοικητικών συμβουλίων στην πολιτική καταλληλότητας και τα πεδία ευθύνης του αυτά είπε αγγίζουν το όριο της αυθαιρεσίας. Η κατάρτιση του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης αντιτίθεται σε φορέα εγνωσμένου κύρους χωρίς να αναφέρονται κριτήρια και προσόντα για την επιλογή αυτού του φορέα. Για τις 30 οργανικές θέσεις στην Κεφαλαιαγορά είπε πως δεν διευκρινίζεται ο τρόπος και η διαδικασία πρόσληψης που θα ακολουθηθεί. Ανέφερε πως το κόμμα του θα ψηφίσει την αύξηση των δόσεων για τον φόρο εισοδήματος και τον ΕΝΦΙΑ. Αναφορικά με τις δύο υπουργικές τροπολογίες, ο βουλευτής του ΜέΡΑ 25 ανέφερε πως “πρόκειται για προκλητικές ρυθμίσεις υπέρ των παραστατικών ολιγαρχικών συμφερόντων. Κατά παρέκκλιση πάντα η πρώτη χαρίζει επιπλέον δικαιώματα επί των ακινήτων Ελληνικού, Αγίου Κοσμά στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και η δεύτερη αφορά κυρίως εξυπηρετήσεις άλλων ιδιωτικών συμφερόντων.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια συνεχίζεται.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Share This