Στα γραφεία του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας στον Ρέντη πραγματοποιήθηκε
συνάντηση, στην οποία παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κύριος Χρήστος Κρομμύδας, ο
Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΚΑΑ κύριος Απόστολος Αποστολάκος και ο Πρέσβης της
Ινδονησίας στην Ελλάδα, κύριος Ferry Adamhar, συνοδευόμενος από την εμπορική
ακόλουθο της πρεσβείας και αντιπροσωπεία στελεχών.
Η συζήτηση αφορούσε στην ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων μεταξύ της Ελλάδας και
της Ινδονησίας, ιδιαιτέρως σε φρούτα, λαχανικά και αλιεύματα. Ο πρέσβης ζήτησε την
συνδρομή του Οργανισμού σε θέματα παροχής τεχνογνωσίας στον αγροτοδιατροφικό
τομέα, ενώ συμφωνήθηκε να εξεταστούν οι δυνατότητες για περαιτέρω εισαγωγές και
εξαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων των δυο χωρών.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα και έγινε αμοιβαία ανταλλαγή
συμβολικών δώρων.

Share This