Οι φορολογικές αρχές για να διεκπεραιώσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις φορολογικών ελέγχων, προσπαθούν να στοιχειοθετούν την παράταση της παραγραφής, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν συμπληρωματικά στοιχεία και παρά την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τον χρόνο παραγραφής . O φοροτεχνικός Θράσος Μίαρης μας ενημερώνει.

 

 

 

Share This