Παράταση έως τις  22 Ιουλίου δόθηκε για την υποβολή αιτήσεων στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση ΓΔΟΥ 170/15-07-2020, αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 απόφασης «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β’ 2729), ως εξής: Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 22η Ιουλίου 2020.»

Share This