Το υπουργείο Οικονομικών δρομολογεί το ξεπάγωμα της διαδικασίας επικαιροποίησης των αντικειμενικών αξιών στα ακίνητα . Στόχος είναι οι νέες αντικειμενικές αξίες να τεθούν σε ισχύ έως τις 31 Ιανουαρίου 2021 προκειμένου ο επόμενος ΕΝΦΙΑ να υπολογιστεί με βάση τις νέες τιμές.Ο σχεδιασμός προβλέπει την επέκταση του αντικειμενικού συστήματος σε περίπου 2.900 περιοχές που σήμερα υποφορολογούνται. Από την ένταξη αυτών των περιοχών στο αντικειμενικό σύστημα θα προκύψει δημοσιονομικός χώρος ο οποίος θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση της νέας μείωσης του ΕΝΦΙΑ που θα γίνει το 2021. Η νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ θα είναι μεσοσταθμικά της τάξης του 8% προκειμένου να εκπληρωθεί η προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας για συνολική μείωση του φόρου κατά 30% (προηγήθηκε η μείωση κατά 22% το 2019).

Σε ό,τι αφορά τις τιμές ζώνης αναμένονται αυξήσεις σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση, νησιωτικές και παραλιακές ηπειρωτικές.

Share This