Παρέχεται πλέον η δυνατότητα υποβολής εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)», μέσω του οποίου μπορούν οι επιχειρήσεις-εργοδότες να προβούν σε διόρθωση των στοιχείων ενός ήδη υποβληθέντος εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020», αφού δηλώσουν πρώτα τα στοιχεία – αρ. πρωτ. και ημερομηνία – του προς διόρθωση εντύπου.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής περισσοτέρων ορθών επαναλήψεων ενός αρχικού εντύπου, δηλώνοντας κάθε φορά τα στοιχεία – αρ. πρωτ. και ημερομηνία – του αμέσως προηγούμενου εντύπου ορθής επανάληψης.
Να θυμίσουμε ότι οι εργοδότες μπορούν να υποβάλλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ έως 20.7.2020 το έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός», οπότε έως την ίδια ως άνω ημερομηνία θα είναι δυνατή η επανυποβολή (ορθή επανάληψη) του συγκεκριμένου εντύπου, προκειμένου να διορθωθούν τυχόν λάθη που παρουσιάστηκαν κατά την αρχική δήλωση.

Πηγή:Taxheaven

Share This