Συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, η μείωση της προκαταβολής φόρου, ανάλογα με την πτώση του τζίρου που είχαν το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο του 2019, διαμορφώνεται με βάση την κλίμακα:

 Γράφει η Φιλοθέη Μακριδάκη Ειδικός Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Ιδιωτών

 

Για μείωση τζίρου 5-15%, η μείωση του φόρου θα είναι 30%. Για μείωση τζίρου 15,1-25%, η μείωση του φόρου θα είναι 50%. Για μείωση τζίρου 25,1-35%, η μείωση του φόρου θα είναι 70%. Για μείωση τζίρου μεγαλύτερη από 35%, η μείωση θα είναι 100%, δηλαδή θα μηδενίζεται η προκαταβολή φόρου . Επίσης, μηδενισμό της προκαταβολής φόρου θα έχουν: Οι εποχικές επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα, που υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Εποχικές επιχειρήσεις όπου βεβαίως εποχικές είναι αυτές που πραγματοποίησαν πάνω από το 50% του ετήσιου τζίρου τους το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου του 2019. Και οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών.

Share This