Οι γερμανικές τιμές παραγωγού μειώθηκαν 1,8% τον Ιούνιο σε ετήσια βάση, ανακοίνωσε η στατιστική υπηρεσία Destatis.

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ο δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος τον Ιούνιο, μετά από την πτώση 0,4% τον Μάιο.

Η πτώση σε ετήσια βάση αποδίδεται κυρίως στη μείωση των τιμών ενέργειας, εξαιτίας της πτώσης των τιμών πετρελαϊκών προϊόντων κατά 20,5%.

Οι τιμές ενδιάμεσων αγαθών υποχώρησαν 2,5% ενώ μεγάλη πτώση σημείωσαν οι τιμές βασικών χημικών.

Αντιθέτως, οι τιμές των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκαν 0,6% και εκείνες των διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκαν 1,5%.

 

Share This