Πρόγραμμα κρατικής επιδότησης των μηνιαίων δόσεων εκατοντάδων χιλιάδων δανείων, εξυπηρετούμενων και μη, ανακοίνωσε και εισήγαγε για ψήφιση στη Βουλή η κυβέρνηση.Πρόκειται για το πρόγραμμα «Γέφυρα», με το οποίο επιδοτείται κατά ποσοστά από 30% έως και 90% η μηνιαία δόση κάθε στεγαστικού, επιχειρηματικού και καταναλωτικού δανείου. Δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα έχουν όσοι δανειολήπτες έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού (πληγείσες επιχειρήσεις που περιελήφθησαν στις λίστες με τους ΚΑΔ, εργαζόμενοι στις πληγείσες επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν τα ακίνητά τους σε πληγείσες επιχειρήσεις ή σε εργαζόμενους πληγεισών επιχειρήσεων ή σε φοιτητές που είναι τέκνα τέτοιων εργαζομένων, εργαζόμενοι που έμειναν άνεργοι κ.λπ.). Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς επίσης και με βάση το ύψος των συναφθέντων δανείων.                                                                                                                                                                                                                                                                  Η κρατική επιδότηση θα διαρκέσει εννέα μήνες και θα είναι μεγαλύτερη σε ποσοστά για τα δάνεια που εξυπηρετούνται και μικρότερη για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Share This