Την ειδικού τύπου περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, με ευνοϊκούς όρους, όπως εκπτώσεις έως 75% και πληρωμή φόρων και προσαυξήσεων σε πολλές δόσεις προβλέπει η ρύθμιση που περιέχει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.Οι φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες οι φορολογούμενοι έχουν προσφύγει στα δικαστήρια αλλά καθυστερεί η εκδίκασή τους, εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 80.000 και είναι μεγάλου φορολογικού ενδιαφέροντος.

Αφορά στις υποθέσεις που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια, ενώ ο χρόνος εντός του οποίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία περαίωσης, θα είναι συγκεκριμένος, καθώς οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 στην αρμόδια Επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών, η οποία θα πρέπει να αποφανθεί, μέχρι 31 Μαΐου 2021 ή μέχρι 31 Ιουλίου 2021, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται οι υποθέσεις. Εξαιρούνται οι υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν στα Τελωνεία της χώρας.

Share This