Πρόσθετες συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την υποβολή της Β’ Φάσης της αίτησης ένταξης των επιχειρήσεων στον Μηχανισμό «Συν-Εργασία» δίνει το υπουργείο Εργασίας με νέα εγκύκλιό του.

Στον μηχανισμό έχουν ενταχθεί περίπου 6.000 επιχειρήσεις και περίπου 55.000 εργαζόμενοι. Η συμμετοχή παραμένει χαμηλά παρά τις αλλαγές που έκανε η κυβέρνηση, εξαγγέλλοντας την παράταση της επιδότησης του 60% των εργοδοτικών εισφορών έως τις 15 Οκτωβρίου και ξεκαθαρίζοντας ότι υπάρχει πλήρης ευελιξία για τη μείωση του χρόνου εργασίας, καθώς αυτή μπορεί να γίνει σε μηνιαία, εβδομαδιαία ή και 15ήμερη βάση.

Υπενθυμίζεται πως η αρχική ΚΥΑ της 14ης Ιουνίου προέβλεπε πως η υπεύθυνη δήλωση της Β Φάσης υποβάλλεται από τις επιχειρήσεις το πρώτο 3ήμερο του επόμενου μήνα από τον μήνα ένταξης, δηλαδή το πρώτο 3ήμερο του Ιουλίου για τους εργαζόμενους που εντάχθηκαν τον Ιούνιο (δεύτερο 15ήμερο στον μηχανισμό Συν-Εργασία).

Στις 3 Ιουλίου ανακοινώθηκε πως η υποβολή της Β’ Φάσης της αίτησης, μετά την αξιολόγηση από την ΑΑΔΕ των προϋποθέσεων ένταξης στο πρόγραμμα, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 7 Ιουλίου έως και 13 Ιουλίου. Στη συνέχεια με ανακοίνωση στην πρώτη σελίδα του πληροφοριακού συστήματος “Εργάνη” ανακοινώθηκε πως δίνεται παράταση υποβολής της Β’ Φάσης της Αίτησης /Δήλωσης Ένταξης στον Μηχανισμό για τον μήνα Ιούνιο έως 17/7/2020. Στις 16 Ιουλίου δόθηκε μια ακόμη παράταση υποβολής της Β’ Φάσης της Δήλωσης Ένταξης για τον μήνα Ιούνιο έως την ερχόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο και προκειμένου για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης της βραχυχρόνιας εργασίας, στους εργαζόμενους που εντάσσονται στον Μηχανισμό «Συν -Εργασία», οι επιχειρήσεις καλούνται να δηλώσουν:

  1. τις μικτές μηνιαίες αποδοχές με πλήρη απασχόληση, δηλαδή τον ονομαστικό μισθό του εργαζόμενου για ολόκληρο το μήνα (ανεξαρτήτως του διαστήματος που εντάσσεται ο εργαζόμενος στον Μηχανισμό), όπως αυτός αποτυπώνεται στον πίνακα προσωπικού-έντυπο Ε4 που έχει υποβληθεί στην «Εργάνη» χωρίς προσαυξήσεις για τυχόν εργασία, νύχτα ή Κυριακές και χωρίς πρόσθετες αμοιβές όπως οικειοθελείς παροχές κ.λ.π. Αν υπάρχουν πρόσθετες αποδοχές πέραν του ονομαστικού μισθού, αυτές βαρύνουν πλήρως τους εργοδότες.
  2. τις καθαρές αποδοχές, που θα καταβάλλονταν στον εργαζόμενο για το χρονικό διάστημα ένταξής του στον Μηχανισμό, αν εργαζόταν με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση, προ φόρων και εισφοράς αλληλεγγύης, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου. Δεν δηλώνονται στο σύστημα οι καθαρές αποδοχές που αντιστοιχούν σε προσαυξήσεις για τυχόν εργασία, νύχτα ή Κυριακές και πρόσθετες αμοιβές όπως οικειοθελείς παροχές κ.λ.π.
  3. τις καταβαλλόμενες αποδοχές στον εργαζόμενο για το χρονικό διάστημα ένταξής του στον Μηχανισμό που αφορούν τις μειωμένες ώρες εργασίας του, όπως αυτές αποτυπώνονται στις δηλώσεις ένταξης στον Μηχανισμό σε συνδυασμό με το υποβληθέν έντυπο Ε4: πίνακας προσωπικού-συμπληρωματικός ωραρίου. Οι αποδοχές αφορούν καθαρές πληρωτέες αποδοχές προ φόρων και προ παρακράτησης εισφοράς αλληλεγγύης από τις επιχειρήσεις, χωρίς προσαυξήσεις για τυχόν εργασία, νύχτα ή Κυριακές και χωρίς πρόσθετες αμοιβές όπως οικειοθελείς παροχές κ.λ.π.
Share This