Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που αναπτύσσονται σε αρμόδια κυβερνητικά στελέχη σε σχέση με τις επιστροφές των περικοπών του 11μηνου μεταξύ Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 (βάσει της νομοθεσίας του 2011-2012), εξετάζονται 3 σενάρια στην καταβολή τους:                                                                                                    – Στο 1ο, θα ενταχθούν οι συνταξιούχοι οι οποίοι δικαιούνται ένα χαμηλό ποσό αναδρομικών (π.χ. έως 1.000 ευρώ), καθώς ανήκουν στις κατηγορίες εκείνες οι οποίες υπέστησαν μικρές μειώσεις λόγω του σχετικά χαμηλού ύψους της σύνταξης προ της μείωσης. Αυτοί θα τα λάβουν εφάπαξ, δηλαδή “μία και έξω” και όχι σε δόσεις όπως σχεδιάζεται για τους συνταξιούχους που δικαιούνται ένα υψηλότερο ποσό.

– Στο 2ο θα ενταχθούν, σύμφωνα με το ίδιο σενάριο, οι συνταξιούχοι που δικαιούνται ένα πιο υψηλό ποσό αναδρομικών (π.χ. από 1.000 έως 3.000 ευρώ) , καθώς ανήκουν σε εκείνες τις κατηγορίες που είχαν μια σχετικά “υψηλή” σύνταξη πριν την περικοπή. Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα λάβουν τα αναδρομικά σε λίγες δόσεις, π.χ. σε 2 έως 4 ή 6 εξαμηνιαίες δόσεις.
– Στο 3ο, εξετάζεται να ενταχθούν οι συνταξιούχοι εκείνοι που δικαιούνται να λάβουν υψηλά αναδρομικά Αυτοί, σχεδιάζεται να τα λάβουν σε περισσότερες από 4 ή 6 εξαμηνιαίες δόσεις, αλλά όχι πάνω από 8 ή 10 και πάλι ανάλογα με το ύψος των αναδρομικών. Σε 8 ή 10 δόσεις θα εξοφληθούν τα υψηλά αναδρομικά και σε λιγότερες τα λιγότερα.

Share This