Η Ισπανία θα απαγορεύσει στις εταιρείες την καταβολή μερισμάτων στους μετόχους τους ή μπόνους στα στελέχη τους, εάν λάβουν κεφάλαια από το τελευταίο κυβερνητικό πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έναντι του πλήγματος από την πανδημία.

Οι επιλέξιμες «στρατηγικής σημασίας» εταιρείες «θα έχουν ορισμένους περιορισμούς» για να λάβουν τη βοήθεια, δήλωσε η υπουργός Οικονομικών Μαρία Χεσούς Μοντέρο σε σημερινή συνέντευξη Τύπου. Θα «απαγορεύεται η διανομή μερισμάτων και δεν θα επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού τους συμβουλίου να λαμβάνουν μπόνους ή διάφορες αποζημιώσεις».

Στις αρχές αυτού του μήνα η Ισπανία ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση εταιρειών που θεωρούνται στρατηγικές για την εθνική οικονομία με 10 δισ. ευρώ. Η επένδυση θα γίνει μέσω μιας κρατικής εταιρείας συμμετοχών (Sepi). Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, η Ισπανία δεν απόκτησε άμεσα μερίδια στις εταιρείες από την έναρξη της παγκόσμιας πανδημίας.

Επιπλέον, προκειμένου να λάβουν τη χρηματοδότηση, οι εταιρείες «δεν θα επιτρέπεται να προβαίνουν σε επιθετικές εμπορικές επεκτάσεις ούτε να αναλαμβάνουν υπερβολικούς κινδύνους», δήλωσε η Μοντέρο. Θα πρέπει να υποβάλουν ένα σχέδιο βιωσιμότητας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης να επιστρέψουν τα δημόσια χρήματα που έχουν λάβει.

Οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να αποδείξουν ότι δεν θα ήταν βιώσιμες χωρίς τη δημόσια στήριξη και να αποδείξουν ότι ενδεχόμενο κλείσιμο της επιχείρησής τους θα είχε «σημαντική αρνητική επίδραση» στην εθνική οικονομία ή την απασχόληση.

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι η ενίσχυση από τη Sepi θα μπορούσε να λάβει διάφορες μορφές και πρόκειται για ξεχωριστή χρηματοδότηση από το μεγαλύτερο πρόγραμμα εγγυήσεων δανείων.

Πηγή: Bloomberg

 

Share This