Μαρία Ζαζιά -Δικηγόρος

  • Προθεσμία: Αρχές Αυγούστου και έως 30 Σεπτεμβρίου
  • Η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας
  • Η επιδότηση της μηνιαίας δόσης για συνεπείς δανειολήπτες:

Θα είναι 90% το πρώτο τρίμηνο, 80% το δεύτερο τρίμηνο και 70% το τρίτο τρίμηνο.

Αξία ακίνητης περιουσίας : έως 600.000€

Το ανώτερο μηνιαίο ύψος της επιδότησης θα  φτάσει τα 600 ευρώ.

  • Για όσους έχουν δάνεια σε καθυστέρηση:

Θα είναι 80% το πρώτο τρίμηνο, 70% το δεύτερο τρίμηνο και 60% το τρίτο τρίμηνο.

Αξία ακίνητης περιουσίας : έως 500.000€

Το ανώτερο μηνιαίο ύψος της επιδότησης θα  φτάσει τα 500 ευρώ.

  • Για όσους έχουν δάνεια σε καθυστέρηση και έχουν καταγγελθεί:

Θα είναι 70% το πρώτο τρίμηνο, 60% το δεύτερο τρίμηνο και 30% το τρίτο τρίμηνο.

Αξία ακίνητης περιουσίας: έως 280.000€

Το ανώτερο μηνιαίο ύψος της επιδότησης θα  φτάσει τα 300 ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ : ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Share This