Αλλαγές περιλαμβάνει στην καταβολή βοηθήματος απασχολουμένων στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τέως Ε.Τ.Α.Α)» υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση.
Το βοήθημα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα 3 μηνών και ανέρχεται μηνιαίως, στο ισόποσο του βασικού μηναίου επιδόματος ανεργίας των κοινών ανέργων.
Το συνολικό ατομικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 30.000 και το συνολικό οικογενειακό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 40.000 ευρώ.

Share This