Όπως ορίζεται με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, στο πλαίσιο της υποχρέωσης της ΑΑΔΕ για εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της από επιστροφές φόρων και για τη διευκόλυνση των διαδικασιών, την καλύτερη παρακολούθηση της χρονολογικής ωρίμανσης και για την ενιαία αντιμετώπιση διαχείρισης αυτών από όλες τις  ΔΥΟ, τίθεται διαδικασία διεκπεραίωσης των επιστροφών με βάση :το ύψος των ποσών προς επιστροφή και τη χρονολογική ωρίμανση

Όπως επισημαίνεται «προτεραιότητα αποτελεί η εξόφληση των μεγαλύτερων σε ύψος επιστροφών και μεγαλύτερης χρονολογικής ωρίμανσης ώστε να καταστεί δυνατή η ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου αποπληρωμής των επιστροφών».
Η ημερομηνία  για τον υπολογισμό  των επιστροφών υπολογίζεται για μεν τα ποσά επιστροφής φόρων, η ημερομηνία αιτήματος επιστροφής του δικαιούχου, για δε τα ποσά επιστροφής λοιπών εσόδων, η ημερομηνία έκδοσης του ΑΦΕΚ.

 

Share This