Σε παραγωγική λειτουργία τέθηκε η υπηρεσία έκδοσης του αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης θανάτου από τον υπολογιστή ή το κινητό μέσω της πλατφόρμας reg.services.gov.gr. Τα δικαιολογητικά του δημοτολογίου και του ληξιαρχείου που μπορούν πλέον να εκδίδουν από τον υπολογιστή ή το κινητό τους οι πολίτες,είναι τα εξής:

– Το απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γάμου
– Το απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης για πράξη που έχει εκδοθεί ή μεταβληθεί από τις 8 Μαΐου 2013 και μετά.
– Το απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

-Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
– Το πιστοποιητικό της γέννησης
– Το πιστοποιητικό Ιθαγένειας
– Το απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησης για πράξη που έχει εκδοθεί ή μεταβληθεί από τις 8/5/2013 και μετά

Share This