Τα ελεγκτικά συνεργεία, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, πρόκειται να “οργώσουν” τις τουριστικές περιοχές βάζοντας στο ελεγκτικό στόχαστρο τον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων, όπως είναι η μη έκδοση αποδείξεων και η χρήση παραποιημένων φορολογικών μηχανισμών για την έκδοσή τους

Το σχέδιο ελέγχων της ΑΑΔΕ προβλέπει:

– Στην έκδοση αποδείξεων.
– Στον εντοπισμό αδήλωτων ταμειακών μηχανών.
– Στον εντοπισμό παράνομου λογισμικού στους φορολογικούς μηχανισμούς με το οποίο διαγράφεται μέρος ή και το σύνολο της αξίας των εκδιδόμενων αποδείξεων.

Share This